Alle waterwoningen in plan Aquarius Deventer verkocht

Alle 11 waterwoningen in het plan Aquarius zijn nu definitief verkocht.
Onlangs heeft de overdracht van de kavel voor de laatst verkochte waterwoning aan de zuidzijde van de Rielerkolk plaatsgevonden en daarmee heeft Esprit Projectontwikkeling een lang verkooptraject afgesloten.
Na de bouwvakvakantie zal de bouwkundig aannemer verder bouwen aan de waterwoningen aan de zuidzijde. Nadat de woningen aan die zijde van de Rielerkolk gereed zijn (dit wordt 2020), zal de civiel aannemer het gebied qua groen verder afwerken en de benodigde bestratingen aanbrengen.
Voor het eerste deel van de noordzijde is dit onlangs gebeurd.