Notice: Only variables should be passed by reference in /home/projontwik/domains/espritprojectontwikkeling.nl/public_html/wp-content/themes/esprit/header.php on line 95
 • We bijten ons vast in complexe bouwprojecten

  We bijten ons vast in complexe bouwprojecten
 • Notice: Only variables should be passed by reference in /home/projontwik/domains/espritprojectontwikkeling.nl/public_html/wp-content/themes/esprit/header.php on line 95
 • Een vastgoedproject is haalbaar bij een sluitende exploitatie

  Een vastgoedproject is haalbaar bij een sluitende exploitatie
 • Notice: Only variables should be passed by reference in /home/projontwik/domains/espritprojectontwikkeling.nl/public_html/wp-content/themes/esprit/header.php on line 95
 • Toegevoegde waarde in de initiatie- en de ontwikkelfase

  Toegevoegde waarde in de initiatie- en de ontwikkelfase
 • Notice: Only variables should be passed by reference in /home/projontwik/domains/espritprojectontwikkeling.nl/public_html/wp-content/themes/esprit/header.php on line 95
 • Een vastgoedproject is haalbaar bij een sluitende exploitatie

  Een vastgoedproject is haalbaar bij een sluitende exploitatie

Over Esprit

Het zijn de mensen
die Esprit maken

Esprit. Uw partner in vastgoedprojecten
Een vastgoedproject ontwikkel je niet in je eentje, integendeel. Om een vastgoedinitiatief succesvol en snel te kunnen realiseren moeten alle partijen optimaal samenwerken

Esprit neemt, als spin in het web,  de regie en draagt zorg dat alle partijen optimaal samenwerken met het beste eindresultaat voor het Project. Esprit denkt vooruit.

Zo werkt Esprit
Esprit staat voor de noodzakelijke ingeving en inspiratie om tot project ideeën te komen. Onze ontwikkelaars hebben jarenlange ervaring in het compleet ontwikkelen van complexe vastgoedprojecten. Zij staan voor daadkracht en energie, eigenschappen die onmisbaar zijn bij een vlotte realisatie van vastgoedprojecten. Dit merken wij bij projecten die wij zelf ontwikkelen. Bij de projecten die we samen met andere partijen realiseren. En bij de vastgoedontwikkelingen die wij in opdracht managen.

Om partijen optimaal te laten samenwerken, vertrouwen we bij Esprit op onze bemiddelingskracht. Onze ruime ervaring. Ons uitgebreide netwerk. Ons doorzettingsvermogen. En onze visie dat we samen met u en de andere partijen de krachten kunnen bundelen om tot een optimaal resultaat te komen. Hierbij houden wij op 4 projectonderdelen onze werkwijze goed in de gaten.

Initiatieffase:
Naar aanleiding van een vraag uit de markt, een trend of een tip uit het netwerk initieert Esprit de opstart van de initiatieffase voor het vastgoedproject.

Wij gaan in gesprek met alle betrokken partijen, zoeken de verbinding en gaan gesprekken aan met beslissers. Dit met als doel om snel antwoord te verkrijgen op de vraag of overeenstemming met partijen mogelijk is, of bouwplannen passen in bestemmingsplannen of, indien er bestemmingsplanwijzigingen noodzakelijk zijn, de Gemeente medewerking wil verlenen aan beoogde bouwplannen .

De initiatieffase wordt uiteindelijk afgesloten met de 1e financiële doorberekening van de grondexploitatie en de gehele opstalontwikkeling. Ook  zal er een analyse plaats moeten vinden van het risico en het projectrendement.

Ontwikkelingsfase:
Na afronding en besluitvorming over de initiatieffase start Esprit met de totale uitontwikkeling van het project. Als spin in het web verstrekken wij opdrachten aan stedenbouwkundige, architecten en overige benodigde adviseurs om gedoseerd, en onder onze aansturing, de ontwikkelingsfase binnen de gemaakte ontwikkelingsplanning en opstalexploitatie ter hand te nemen.

De ontwikkelingsplanning is gebaseerd op snelheid gekoppeld aan beslismomenten en voorkomt hierdoor dat partijen te laat starten met hun werkzaamheden, dat er onderdelen vergeten worden, maar ook dat kosten pas gemaakt worden wanneer dit noodzakelijk is voor een snelle doorlooptijd. De Grond- en Opstalexploitatie geeft inzicht in het eindresultaat en wordt per deelfase geactualiseerd.

Een steeds belangrijker onderdeel van de gehele uitontwikkeling is dat wij vanaf de beginfase veel aandacht besteden aan alle juridische overeenkomsten tussen partijen. Tevens zorgen wij ervoor dat bij bestemmingsplan- en bouwvergunningprocedures vanaf het begin de Gemeente ondersteund wordt om zo mogelijke bezwaren van omwonenden of belanghebbenden te voorkomen.

Indien er toch bezwaren komen of zijn, zullen wij, in samenwerking met gespecialiseerde advocaten, de Gemeente bijstaan in de gehele afhandeling tot aan de zitting bij de Raad van State.

Verhuur- en/of verkoopfase:
Esprit is vanaf de oprichting actief in de projectontwikkeling. Hierdoor hebben wij een groot netwerk aan relaties die mogelijk willen huren of kopen. Wij gaan gesprekken aan met deze partijen en verzorgen de intentie -overeenkomsten, huurovereenkomsten of koopovereenkomsten.

Realisatiefase:
Na het verkrijgen van alle onherroepelijke vergunningen en de getekende overeenkomsten met huurders en of kopers van het Project, kan er gestart worden met de grond- en bouwwerkzaamheden. Esprit verzorgt de selectie van partijen, eventueel na aanbesteding van de projectonderdelen, en verstrekt de opdrachten voor de werkzaamheden. Het is tevens mogelijk dat wij de directievoering en het bouwtoezicht tot aan de oplevering van het Project verzorgen.

De Projecten van Esprit
In 1998 is Esprit gestart als gedelegeerde ontwikkelaar in met name duurzame en energiezuinige woningen voor ontwikkelende aannemers. Vanaf de beginjaren zijn wij begonnen met de acquisitie van vastgoedprojecten om zo ontwikkelingsopdrachten binnen te halen.  Inmiddels is Esprit naast de woningbouw steeds meer actief in het ontwikkelen, veelal binnenstedelijk, van winkels (o.a. supermarkten), studentenhuisvesting en de transformatie van bestaande gebouwen.

Het doel van Esprit
Bij elk vastgoedproject streeft Esprit naar winst. Winst voor de betrokken partijen op financieel gebied en voor een prettige manier van zakendoen en samenwerken. Winst voor de gebruikers van het vastgoed, omdat zij hun intrek kunnen nemen in een prettige leef- en werkomgeving of aantrekkelijke commerciële ruimte. Kortom, wij streven naar de realisatie van vastgoedprojecten waar iedereen trots op kan zijn.