Notice: Only variables should be passed by reference in /home/projontwik/domains/espritprojectontwikkeling.nl/public_html/wp-content/themes/esprit/header.php on line 95
 • We bijten ons vast in complexe bouwprojecten

  We bijten ons vast in complexe bouwprojecten
 • Notice: Only variables should be passed by reference in /home/projontwik/domains/espritprojectontwikkeling.nl/public_html/wp-content/themes/esprit/header.php on line 95
 • Een vastgoedproject is haalbaar bij een sluitende exploitatie

  Een vastgoedproject is haalbaar bij een sluitende exploitatie
 • Notice: Only variables should be passed by reference in /home/projontwik/domains/espritprojectontwikkeling.nl/public_html/wp-content/themes/esprit/header.php on line 95
 • Toegevoegde waarde in de initiatie- en de ontwikkelfase

  Toegevoegde waarde in de initiatie- en de ontwikkelfase

Nieuws artikel

Alle supermarkten zijn geopend in Coevorden

Op een verpauperd bedrijventerrein vlakbij het historische centrum van Coevorden is sinds kort een commerciële ruimte van maar liefst 5.000 m² verrezen, waarin drie supermarkten zijn gehuisvest: Lidl, Aldi en Jumbo. Inmiddels alle supermarkten geopend voor het publiek. Tevens is een mooi groot parkeerterrein aangelegd met toegangsweg. Voor de inrichting van het terrein en het totale gebied is daarbij aansluiting gezocht bij de binnenstad van Coevorden, waaronder het materiaalgebruik.

In dit project werken Bouwfonds Ontwikkeling BV en Esprit Projectontwikkeling nauw samen.
Na een intensieve en complexe ontwikkelperiode van bijna tien jaar is in mei van dit jaar gestart met de bouw van de eerste van twee commerciële ruimtes.

Medio december zijn de palen van het tweede gebouw geslagen. Op dit gebouw zullen ook 8 huurappartementen worden gebouwd. Het is de bedoeling dat dit gebouw juli
2015 gereed is. Op dat moment zal ook de eerste fase van de ontwikkeling Holwert-Zuid zijn afgerond.
In de volgende fases zullen ook ca. 100 woningen worden ontwikkeld.

Alvorens er gebouwd kon worden moest er eerst uitvoerig worden gesaneerd door zowel Provincie als gemeente. Deze sanering bestond uit drie fases. De eerste fase betrof een dieptesanering, waarbij de grootste vervuiling is weggenomen. De tweede fase betreft een grondwatersanering, waarbij gedurende enkele jaren het grondwater gereinigd wordt. De derde fase betrof de kleine vervuilingen in het gebied.
Fase 1 en 3 zijn inmiddels afgerond, fase 2 zal nog enkele jaren doorlopen. Deze tweede saneringsfase is ook zichtbaar in het gebied en met name op het parkeerterrein: u treft daar diverse putdeksels verspreid over het terrein aan. Deze putdeksels verhullen de ondergrondse installaties en peilbuizen die van belang zijn voor de grondwatersanering. Het is de bedoeling dat deze putten na verloop van enkele jaren verdwijnen, wanneer het grondwater voldoende gereinigd is.

IMG_0328