< Bouwrijp maken zuidzijde Rielerkolk in volle gang - Esprit
  • We bijten ons vast in complexe bouwprojecten

    We bijten ons vast in complexe bouwprojecten
  • Een vastgoedproject is haalbaar bij een sluitende exploitatie

    Een vastgoedproject is haalbaar bij een sluitende exploitatie
  • Toegevoegde waarde in de initiatie- en de ontwikkelfase

    Toegevoegde waarde in de initiatie- en de ontwikkelfase

Nieuws artikel

Bouwrijp maken zuidzijde Rielerkolk in volle gang

Aan de zuidzijde van de Rielerkolk is de afgelopen weken hard gewerkt om de locatie geschikt te maken voor de resterende 5 woningen die op deze plek zullen verrijzen. Civiel aannemer Van Heteren zal binnenkort de locatie bouwrijp opleveren en daarna kan aannemer Haafkes Veldwachter bezig met de bouw van de woningen.
Vanaf deze zijde is er nu een mooi zicht op de in aanbouw zijnde woningen aan de noordzijde van de Rielerkolk.
De eerste van deze woningen zullen naar verwachting en ijs en weder dien

ende eind 2018 worden opgeleverd.