< Drie partijen geven startsein De Holwert - Esprit
  • We bijten ons vast in complexe bouwprojecten

    We bijten ons vast in complexe bouwprojecten
  • Een vastgoedproject is haalbaar bij een sluitende exploitatie

    Een vastgoedproject is haalbaar bij een sluitende exploitatie
  • Toegevoegde waarde in de initiatie- en de ontwikkelfase

    Toegevoegde waarde in de initiatie- en de ontwikkelfase

Nieuws artikel

Drie partijen geven startsein De Holwert

Drie partijen, te weten Esprit Projecten BV/BPD Ontwikkeling BV (voorheen Bouwfonds), Provincie Drenthe en de gemeente Coevorden verrichten op donderdag 5 februari j.l. de officiele opening van winkelcentrum De Holwert in Coevorden. Dit startsein werd gegeven in de vorm van het oplaten van drie maal 20 balonnen, wat een mooi kleurig tafereel opleverde. De balonnen werden opgelaten door dhr. Holleman namens Esprit – BPD Regio Oost, dhr. van de Boer namens de Provincie en dhr. Zwiers namens de gemeente.