< Eesrte rijwoningen Aruba naderen voltooiing - Esprit
  • We bijten ons vast in complexe bouwprojecten

    We bijten ons vast in complexe bouwprojecten
  • Een vastgoedproject is haalbaar bij een sluitende exploitatie

    Een vastgoedproject is haalbaar bij een sluitende exploitatie
  • Toegevoegde waarde in de initiatie- en de ontwikkelfase

    Toegevoegde waarde in de initiatie- en de ontwikkelfase

Nieuws artikel

Eesrte rijwoningen Aruba naderen voltooiing

Langzamerhand nadert de voltooiing en oplevering van de eerste rijwoningen in het project Tuscany Residence Aruba.
De werkzaamheden aan de buitenzijde van de woningen zijn vrijwel afgerond.
Binnenkort wordt gestart met de aankleding van de grondpercelen van deze woningen, waardoor zichtbaar wordt aan welk bijzonder project op deze plek wordt gewerkt.
Ook de werkzaamheden voor het eerste zwembad aan de rechterzijde van deze woningen zijn in volle gang. Dit zwembad zal naar verwachting eind van dit jaar gereed zijn.
Daarnaast is de bouw van de eerste vrijstaande villa’s gestart. Daarvoor komen binnenkort per containerschip de materialen aan en kan de opbouw van het casco beginnen, wederom uitgevoerd in cellenbeton.