< Hoogste punt rijwoningen Tuscany Residence Aruba - Esprit
  • We bijten ons vast in complexe bouwprojecten

    We bijten ons vast in complexe bouwprojecten
  • Een vastgoedproject is haalbaar bij een sluitende exploitatie

    Een vastgoedproject is haalbaar bij een sluitende exploitatie
  • Toegevoegde waarde in de initiatie- en de ontwikkelfase

    Toegevoegde waarde in de initiatie- en de ontwikkelfase

Nieuws artikel

Hoogste punt rijwoningen Tuscany Residence Aruba

Bij de bouw van de rijwoningen in het project Tuscany Residence Aruba is onlangs het hoogste punt bereikt. Deze mijlpaal was uiteraard reden voor een feestelijke bijeenkomst op de bouwplaats, waar bouwers, ontwikkelaar, makelaars en overige belanghebbenden de speciale bouwwijze van het casco voor deze woningen konden aanschouwen. De rijwoningen zijn namelijk opgetrokken in een casco van cellenbeton welke vanuit Nederland per container is aangevoerd en ter plekke door door aannemer WeBuild Construction in elkaar is gezet.
Ondanks wat opstartproblemen zijn alle partijen tevreden met het resultaat tot nu toe en zal de bouw verder afgewerkt worden op voor Aruba wel bekende bouwmethodes.
De oplevering van de eerste woningen staat gepland in het najaar van 2019.