< Oude locatie Algemeen Belang Dela Groningen in eigendom van Esprit - Esprit
  • We bijten ons vast in complexe bouwprojecten

    We bijten ons vast in complexe bouwprojecten
  • Een vastgoedproject is haalbaar bij een sluitende exploitatie

    Een vastgoedproject is haalbaar bij een sluitende exploitatie
  • Toegevoegde waarde in de initiatie- en de ontwikkelfase

    Toegevoegde waarde in de initiatie- en de ontwikkelfase

Nieuws artikel

Oude locatie Algemeen Belang Dela Groningen in eigendom van Esprit

Op 1 mei j.l. is Esprit Projectontwikkeling de nieuwe eigenaar van het perceel aan de Esdoornlaan 187 te Groningen. Algemeen Belang Dela, vertegenwoordigd door dhr. Evert de Niet, heeft de sleutel officieel overhandigd aan Paul Silderhuis van Esprit.
Esprit is op deze locatie bezig met de ontwikkeling van een project voor 13 rijwoningen en 14 appartementen. De aanvraag omgevingsvergunning is in februari van dit jaar aangevraagd bij de gemeente Groningen en we hopen dat begin juni het ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd. Esprit hoopt dit najaar de definitieve omgevingsvergunning te ontvangen en de bedoeling is om voorjaar 2023 te starten met de bouw.