< Start werkzaamheden zuidzijde Rielerkolk - Esprit
  • We bijten ons vast in complexe bouwprojecten

    We bijten ons vast in complexe bouwprojecten
  • Een vastgoedproject is haalbaar bij een sluitende exploitatie

    Een vastgoedproject is haalbaar bij een sluitende exploitatie
  • Toegevoegde waarde in de initiatie- en de ontwikkelfase

    Toegevoegde waarde in de initiatie- en de ontwikkelfase

Nieuws artikel

Start werkzaamheden zuidzijde Rielerkolk

Vorige week is de civiele aannemer gestart met de werkzaamheden aan de zuidzijde van de Rielerkolk., te beginnen met het verwijderen van de begroeiing die de afgelopen jaren tevoorschijn is gekomen. Binnenkort zullen de werkzaamheden voor het verder bouwrijpmaken van de locatie worden opgepakt en aansluitend zal de bouwkundig aannemer de bouwwerkzaamheden voor de woningen ter hand nemen.
De verkoop van de woningen aan deze zijde loopt gestaag verder: er zijn nu nog 3 woningen te koop, t.w. de meest westelijk gelegen kavels.