< Waterwoningen Deventer naderen voltooiing - Esprit
  • We bijten ons vast in complexe bouwprojecten

    We bijten ons vast in complexe bouwprojecten
  • Een vastgoedproject is haalbaar bij een sluitende exploitatie

    Een vastgoedproject is haalbaar bij een sluitende exploitatie
  • Toegevoegde waarde in de initiatie- en de ontwikkelfase

    Toegevoegde waarde in de initiatie- en de ontwikkelfase

Nieuws artikel

Waterwoningen Deventer naderen voltooiing

De laatste fase van de bouw voor 13 waterwoningen aan de Rielerkolk te Deventer nadert zijn voltooiing. Aannemer Haafkes-Veldwachter is druk bezig om de laatste hand te leggen aan deze woningen aan de zuidzijde van de Rielerkolk. De voorlopige oplevering van de woningen staat gepland voor begin juli 2020.
Twee van deze woningen worden voorzien van een warmtepomp-systeem, de derde krijgt een modern CV-systeem met warmteterugwinning, conform de basis-uitvoering.
Na de definitieve oplevering, welke gepland staat in september, en nadat de bouwplaatsinrichting van de aannemer is verwijderd, zal ook het omliggende terrein door Esprit Projectontwikkeling worden afgerond.