< Waterwoningen zuidzijde Rielerkolk in aanbouw - Esprit
  • We bijten ons vast in complexe bouwprojecten

    We bijten ons vast in complexe bouwprojecten
  • Een vastgoedproject is haalbaar bij een sluitende exploitatie

    Een vastgoedproject is haalbaar bij een sluitende exploitatie
  • Toegevoegde waarde in de initiatie- en de ontwikkelfase

    Toegevoegde waarde in de initiatie- en de ontwikkelfase

Nieuws artikel

Waterwoningen zuidzijde Rielerkolk in aanbouw

Sinds enige tijd is aannemersbedrijf Haafkes Veldwachter bezig met de bouw van de nog resterende 5 waterwoningen aan de zuidzijde van de Rielerkolk. Bij de meest oostelijk gelegen woningen wordt momenteel gewerkt aan het kalkzandsteen casco. De overige woningen zijn inmiddels verkocht en daar wordt nu druk gewerkt aan de voorbereiding van dit casco.
Aan de noordzijde is gestart met de bestratingen bij de onlangs opgeleverde woningen. Eind mei zal daarbij ook de noodbestrating in de Vriezenbeltstraat worden vervangen door de definitieve bestrating, zodat de bewoners echt kunnen gaan genieten van hun mooie woonplek.