< Coevorden, 3 supermarkten, winkels en 8 appartementen Holwert-Zuid - Esprit
  • We bijten ons vast in complexe bouwprojecten

    We bijten ons vast in complexe bouwprojecten
  • Een vastgoedproject is haalbaar bij een sluitende exploitatie

    Een vastgoedproject is haalbaar bij een sluitende exploitatie
  • Toegevoegde waarde in de initiatie- en de ontwikkelfase

    Toegevoegde waarde in de initiatie- en de ontwikkelfase

Project

Coevorden, 3 supermarkten, winkels en 8 appartementen Holwert-Zuid

supermarkt | winkels | woningen

Projectfilm De Holwert: Klik hier
Saneringsfilm NTP-Provincie: Klik hier
Plaats:Coevorden
Rol Esprit:Binnenstedelijke grond- en opstalontwikkeling i.s.m. Bouwfonds Ontwikkeling BV tot en met de verhuur van de winkels (fase 1) en de verkoop van de woningen (fase 2)
Succes:Het verpauperde bedrijventerrein Holwert-Zuid, groot ca. 3,5 hectare, gelegen tussen de Krimweg, Parallelweg en DSM-weg wordt door deze ontwikkeling nieuw leven ingeblazen als woon- en winkelgebied. Het is de bedoeling dat na uitvoering van de werkzaamheden Holwert-Zuid onderdeel gaat uitmaken van de binnenstad van Coevorden. Derhalve is de gehele aankleding en inrichting afgestemd op hetgeen ook in het centrum van de stad is toegepast. Het gebied is tevens gelegen binnen de oude grachtenstructuur van Coevorden. Op termijn zal d.m.v. een fiets en voetgangerstunnel onder het spoor de verbinding worden gelegd met het historische centrum van Coevorden. Het stedenbouwkundig plan is een ontwerp van bureau Khandekar en omvat in hoofdlijnen circa 7.000 m2 voor drie supermarkten en overige detailhandelsruimte, circa 210 parkeerplaatsen en zal ruimte bieden voor ongeveer 95 woningen en appartementen.
Trots:De goede samenwerking met de gemeente Coevorden en Bouwfonds Ontwikkeling BV, maar ook met de Provincie Drenthe, wat geleid heeft tot de start van de werkzaamheden op 28 augustus 2013. We zijn trots op het feit dat we een dergelijk complex binnenstedelijk project tot uitvoering hebben gebracht. Alle facetten van projectontwikkeling zijn hier aan de orde gekomen en er moest met diverse disciplines, met elk hun eigen doelstelling, consensus worden verkregen.