Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/projontwik/domains/espritprojectontwikkeling.nl/public_html/wp-content/themes/esprit/header.php on line 89 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/projontwik/domains/espritprojectontwikkeling.nl/public_html/wp-content/themes/esprit/header.php on line 90 Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/projontwik/domains/espritprojectontwikkeling.nl/public_html/wp-content/themes/esprit/header.php on line 90

Een van ons

hier een tag voor google

Paul Silderhuis

Directeur/partner

Samen met Michel Boersma vanaf 2001 directeur/partner in Esprit Projecten en recentelijk partner in Esprit Planontwikkeling.

Na de bouwkundige opleiding deed Paul ruim 20 jaar ervaring op bij meerdere bouwbedrijven in Oost Nederland. In de beginjaren als calculator/inkoper/ werkvoorbereider. Al snel groeide hij door tot leidinggevende en ging hij deel uitmaken van managementteams. Hij hield zich bezig met seriematige woningbouw, utiliteitswerken, bedrijfsgebouwen, kerken, scholen en winkels in stadscentra. “Bouwen is teamwork, vroegtijdig inspelen op de wens van de opdrachtgever, daarbij het juiste bouwteam samenstellen om de klus te klaren. Veelal werd de opdracht vanuit het bouwteam aangenomen. Dit was mijn voorbereidende stap richting projectontwikkeling”

Paul startte begin 2000 bij Esprit, wilde zich geheel toeleggen op vastgoedontwikkeling. Eerst als gedelegeerd ontwikkelaar. Maar al snel ontwikkelde hij samen met Michel Boersma projecten voor eigen rekening. Door de jaren heen kreeg hij ruime ervaring in het ontwikkelen van complexe binnenstedelijke projecten. De huidige ontwikkelingsopgave ligt binnenstedelijk en beslaat vooral uit grond-/gebiedsontwikkeling. In deze tijd is dit uiterst complex en de kunst is te blijven focussen op de projectdoelstelling. “Laveren waar nodig en vasthoudend zijn als het moet. Hierbij het project in alle fases bewaken en zorgen voor een gezonde projectexploitatie. Want alleen projecten met een gezonde exploitatie komen uiteindelijk tot realisatie. In deze fases ook vroegtijdig afstemming zoeken met de (toekomstige) gebruikers, huurders en beleggers. Onderhandelingen voeren met de lokale en provinciale overheden over de projectvoorwaarden en deze loodsen naar de juiste planologische bestemmingen en de overige vergunningen.”

Paul is een gedreven teamplayer. Doortastend en ambitieus. Hij weet besluitvorming juist te timen. Hij kan goed proces- en projectmatig werken  en is zeer  bewust bezig op het gebied van duurzaamheid en kwaliteit.

Tel: 06-22925654